AİLE DANIŞMANLIĞI

Çocuğun rahat ve özgür bir ortamda yetişmesi, büyümesi ve olgunlaşması ideal bir amaçtır. 
Çocuk doğumdan itibaren aile ortamında yaşar. Bir süre sonra çevresi genişler ve okul 
hayatına adım atar. işte bu noktada eğitimin istenildiği gibi yürütülebilmesi için okul ve 
ailenin birbirini tamamlaması gerekir.

Atlıkarınca Anaokulu Altunizade de, psikoloğumuz hergün çocukları farklı ortamlarda 
gözlemleme olanağına sahiptir. Böylece yıl içinde uygulanan teknik testleri destekleyecek 
doğal gözlem verilerine sahip olur. Yıl içinde çocuklara yaşlarına ve ihtiyacına uygun 
olarak Beier, Mchover, CAT, Denver gibi teknik testler uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu 
testi ile çocuğun sayısal, sözel olgunluğu ölçülür; motor koordinasyonu değerlendirilerek öğrenciye
ait profil çıkarılır ve raporlanır. Bunun yanında çocuğu ve aileyi tanımak amacıyla sınıf yaş durumu 
cetvelleri hazırlanır. Ailelerle görüşmeler yapılır ve sosyometrik çalışmalara yer verilir.

Hazırlık sınıfı derslerine psikoloğumuz bizzat katılır ve her çocuğun öğrenme tekniğine 
ait birer profil hazırlar. Bu gözlemler daha sonra çocuğa uygulanan okul olgunluğu testi 
ile desteklenerek veliye ve gideceği kuruma rapor olarak verilir. Böylece çocuğun nasıl 
bir okul ortamında, nasıl bir öğretmenle daha iyi performans göstereceği belirlenir. 
Okullar hakkında genel bilgi verilir.

Atlıkarınca Çocukevi Altunizade Üsküdar
Atlıkarınca Anaokulu Üsküdar Koşuyolu Acıbadem